Close to home.

Coworking är hållbart.

Close to home bidrar till Hebas hållbarhetsmål och FNs globala mål för hållbar utveckling.

Vi arbetar med ett hållbarhetsfokus för att göra det lättare för dig att leva och arbeta på ett klimatsmart och hållbart sätt.

 

Stimulering av gemenskap och innovation 

Coworking skapar en miljö för samarbete, kreativitet och innovation. Genom att samla människor från olika branscher och bakgrunder främjar Heba en mångfald av idéer och lösningar (Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur).

Stöd för lokala entreprenörer

Coworking kan fungera som en plattform för små och medelstora företag samt entreprenörer att växa och utvecklas. Genom att stödja lokal ekonomisk utveckling och sysselsättning bidrar Heba till att minska ojämlikheter och främja ekonomisk tillväxt (Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt).

Minskad klimatpåverkan

Coworking främjar delning av resurser och minskar behovet av enskilda kontorslokaler. Detta leder till en minskning av energiförbrukning, utsläpp relaterade till byggmaterial och transporter för både Heba och dess hyresgäster (Mål 13 Bekämpa klimatförändringar).

Främjande av hållbara transporter

Genom att erbjuda coworking nära knutpunkter för kollektivtrafik och med möjligheter till cykelparkeringar, uppmuntrar Heba till hållbara transportalternativ och minskar beroendet av privat bilåkande (Mål 11 Hållbara städer och samhällen).

Förbättrad hälsa och välbefinnande

Genom Coworking erbjuder Heba en flexibel och kvartersnära arbetsplatsmiljö vilket kan bidra till att minska stress, främja balans mellan arbete och fritid samt stödja socialt välbefinnande (Mål 3 God hälsa och välbefinnande).

 

 

Nyhetsbrev

Få uppdateringar om våra senaste tjänster och event direkt i din inkorg. Signa upp och få vårt nyhetsbrev.